KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐĂNG KÝ HỌC


- Năm 1989 Tổ bộ môn Điện được thành lập. Tổ trực thuộc trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phú, tổ gồm 5 thầy giáo. Tổ trưởng bộ môn là thầy Tạ Quang Thảo. Qui mô đào tạo 150 học sinh/năm.
- Năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, trường Dạy nghề Nông nghiệp Vĩnh Phú được đổi tên thành trường Nông nghiệp Vĩnh Phúc, đến năm 1998 được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tổ bộ môn Điện được sáp nhập với tổ môn Cơ khí thành Ban cơ điện, ban đầu gồm 12 thầy cô giáo. Trưởng ban là thầy Nguyễn Văn Xuân. Qui mô đào tạo 400 học sinh/năm.
- Năm 2001 Ban Cơ điện được đổi tên thành Khoa Cơ điện. Trưởng khoa là thầy Nguyễn Văn Xuân.
- Năm 2005 Khoa Điện được thành lập trên cơ sở tách Khoa Cơ điện thành Khoa Điện và khoa Cơ khí, khoa Điện gồm 12 thầy cô giáo và một giáo vụ. Trưởng khoa là thầy Nguyễn Văn Sáng. Qui mô đào tạo 600 học sinh/năm.
- Năm 2007 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và Khoa Điện được đổi tên thành Khoa Điện – Điện tử, khoa gồm 15 thầy cô giáo và một giáo vụ. Trưởng khoa là thầy Nguyễn Văn Sáng. Qui mô đào tạo 750 học sinh, sinh viên/năm.
- Hiện tại các giảng viên trong khoa đều có trình độ trên chuẩn (đều có trình độ thạc sĩ), 02 thầy cô là giảng viên chính. - Danh sách giáo viên khoa Điện - Điện tử:
STTHọ tênChức vụ
1ThS. Lê Hải TàiTrưởng Khoa
2ThS. Tạ Quang DuyP.Trưởng Khoa
3ThS. Trần Quyền QuýTổ trưởng tổ Điện tử - Tự động hóa
4ThS. Phan Thị Thu ThủyTổ trưởng tổ Điện công nghiệp
5ThS. Nguyễn Quốc HùngGiảng viên
6ThS. Hoàng Thị HằngGiảng viên
7ThS. Lê Hoàng AnhGiảng viên
8ThS. Nguyễn Thị Bích ThuậnGiảng viên
9KS. Đỗ Nguyễn Đình ĐạtGiảng viên
10ThS. Lương Hồng SơnGiảng viên
11ThS. Phùng Đắc KhánhGiảng viên
12ThS. Cao Đức TuấnGiảng viên
13ThS. Thiều Văn HuấnGiảng viên
14ThS. Trần Thị TịnhGiảng viên
15ThS. Hồ Thị Thu MinhGiảng viên
16ThS. Trần Ngọc LinhGiảng viên
17ThS. Cao Thị QuyênGiảng viên
18ThS. Nguyễn Thị HươngGiảng viên